Visie op zorg bij het graduaat basisverpleegkunde

Gezondheid is méér dan de afwezigheid van ziekte of lichamelijke gebreken. Het is de mate waarin de mens een evenwicht ervaart op alle vlakken van zijn mens-zijn: zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal.

We kiezen in onze opleiding dan ook bewust voor een ‘holistische’ mensvisie. Dit betekent dat we de zorgvrager steeds in zijn totaliteit benaderen. Lichamelijk, geestelijk én sociaal dus. Deze verschillende aspecten van het mens-zijn hangen immers samen en kunnen elkaar wederzijds beïnvloeden

Onze opleiding leert je om verder te kijken dan de oppervlakkige, lichamelijke noden van de zorgvrager. We trachten je alert te maken voor signalen van de onuitgesproken, diepere (geestelijke of sociale) nood die soms achter een hulpvraag schuilgaat. Geleidelijk aan komen steeds complexere probleemsituaties aan bod, zodat je kan groeien in het aanbieden van de noodzakelijke totaalzorg.

In deze zorgvisie is het uiteraard ook van groot belang dat je elke zorgvrager op een heel individuele manier benadert: als een uniek persoon met eigen, individuele noden en verwachtingen. We leiden je op om elke patiënt "zorg op maat" te bieden, aansluitend bij zijn of haar specifieke situatie en zorgbehoeften.

We noemen dat ZORG OP MAAT.

"Zorg op maat" bieden kan niet zonder een grote mate van professionaliteit. Het vraagt planmatig en gestructureerd verpleegkundig denken, en het vermogen om op basis van dit denkproces een efficiënt zorgplan uit te werken.

Je eigent je deze kunde toe in verschillende stappen. In een eerste fase leer je om op een zorgvuldige, gestandaardiseerde manier informatie over de zorgvrager te verzamelen. Daarna ontdek je hoe je op basis van deze informatie tot een verpleegkundige diagnose kunt komen, om vervolgens een zorgplan op maat van de zorgvrager uit te werken.