Toelatingsproeven in de opleiding basisverpleegkunde

Je hebt geen bijzondere vooropleiding nodig om te starten met de graduaatsopleiding basisverpleegkunde. Je moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

In de eerste module bieden we je een aantal lessen “leren leren” aan om je slaagkansen te verhogen. Bovendien geven we onze studenten persoonlijke begeleiding tijdens hun ganse studie.

DE TOELATINGSPROEF BESTAAT UIT 3 DELEN

Hoe zit het met je verworven kennis?

We testen je rekenvaardigheid, je kennis van het Nederlands en hoe goed je iets kan opzoeken.

Hier volgen enkele voorbeelden van vragen uit het verleden.

  • Hoeveel milliliter zit er in 2,5 liter?
  • Als in 100 ml oplossing 2 g medicatie zit, hoeveel medivatie zit er dan in 8 ml oplossing?
  • Gebruik het woord unaniem in een zin zodat blijkt dat je de betekenis van dit woord kent.
  • Geef een synoniem voor ...
  • Zoek in het medisch woordenboek op wat hepatitis is.
  • Zoek in het geneesmiddelenrepertorium op waarvoor Hygroton wordt gebruikt.

Kan jij een tekst samenvatten?

Hier moet je een tekst schriftelijk samenvatten en de kernpunten ervan mondeling kunnen verwoorden.

Hoe communicatief ben je?

Je stelt jezelf mondeling voor aan de examinatoren. Je licht je motivatie om de studies verpleegkunde aan te vatten nader toe.

Om te slagen moet je op elk onderdeel 50% behalen.