Inspraak bij graduaat basisverpleegkunde

Elke module opnieuw kiezen onze studenten 2 klasverantwoordelijken per klas. Zij zijn dan ook meteen lid van onze studentenraad.

De studentenraad komt 3 maal per module, oftewel 6 maal per schooljaar, samen. Op deze manier hebben onze studenten inspraak in het beleid en leveren ze hun bijdrage aan het optimaliseren van onze schoolwerking.

Interesse? Geef je zeker op als kandidaat.