10 kerncompetenties in HBO5 Verpleegkunde

De opleiding HBO5 verpleegkunde is opgebouwd rondom 10 kerncompetenties (KC) van het verpleegkundige beroep. In elke module ga je aan deze competenties werken tijdens de lessen en/of op stage. Afhankelijk van de eigenheid van elke module en van het niveau van de opleiding waarin je reeds zit, komen sommige competenties meer of minder aan bod.

KC 1 | De verpleegkundige als observator

In deze competentie leer je systematisch gegevens verzamelen over het menselijk functioneren, zowel in gezonde als in zieke toestand. Je leert ziekteverschijnselen, behandelingswijzen en reacties kennen en herkennen en je komt te weten hoe je al deze gegevens zelf moet gaan rapporteren.

KC 2 | De verpleegkundige als planner

In deze competentie krijg je les rond het herkennen van actuele en potentiële verpleegkundige diagnoses. Je leert hoe je doelen in de zorg moet opstellen en hoe je interventies hierbij kan plannen. Wanneer je dit onder de knie hebt, ga je aan de slag met het opstellen van een systematisch verpleegkundig zorgplan

KC 3 | De verpleegkundige als zorgverlener

Hierbij horen alle competenties m.b.t. het uitvoeren van basiszorgen in het kader van de totaalzorg van de zorgvragers en de rapportage hierover.

KC 4 | De verpleegkundige als zorgdeskundige

Bij deze competentie komt het meer technische deel van de opleiding vooral naar voren. Je leert alle verpleegtechnische en toevertrouwde medische handelingen, zoals onder andere bloedafnames, wondzorg, het geven van injecties, het plaatsen van infusen,… in deze kerncompetentie.

KC 5 | De verpleegkundige als gesprekspartner

Communicatie vormt een belangrijk onderdeel van het verpleegkundige beroep. Tijdens de uitvoering van de zorg is het van groot belang steeds in dialoog te gaan met de zorgvrager, ongeacht zijn leeftijd, zijn achtergrond of zijn ziektebeeld. Tijdens de lessen communicatie word je hier grondig op voorbereid.

KC 6 | De verpleegkundige als coach

Coaching sluit sterk aan bij de communicatie van KC5. Hier ga je leren hoe je een zorgvrager kan begeleiden doorheen zijn ziekteproces en hoe je met de nodige gezondheidsvoorlichting en –opvoeding het gedrag van de zorgvrager kan verbeteren.

KC 7 | De verpleegkundige als teamlid en zorgcoördinator

Als toekomstig verpleegkundige is het belangrijk dat je een goede teamplayer bent/wordt. Deze competentie is gericht op het samenwerken in team.

KC 8 | De verpleegkundige als zorgevaluator

Het is belangrijk om als toekomstig verpleegkundige kritisch naar jezelf en naar de zorg van anderen te kijken. Reflecteren over je eigen handelen en over handelingen van anderen behoort dus eveneens tot het takenpakket.

KC 9 | De verpleegkundige als partner in wetenschappelijk onderzoek

In de hogere modules leren we je ook omgaan met wetenschappelijk onderzoek en vakliteratuur. Hierdoor kan je je later in je beroepsloopbaan continu zelf blijven bijscholen.

KC 10 | De verpleegkundige als actief lid van de samenleving

Onze maatschappij is continu in beweging en de verpleegkundige zorg moet zich hieraan kunnen aanpassen. Ook hiermee gaan wij aan de slag tijdens jouw opleiding.