5 modules in HBO5 Verpleegkunde

Onze opleiding HBO5 Verpleegkunde is modulair opgebouwd. Geen studiejaren meer. Wel een soepel systeem met halfjaarlijkse modules. Dit maakt het studietraject flexibeler.

Je ontvangt na elk geslaagd opleidingsonderdeel een deelcertificaat dat onbeperkt geldig blijft. Ook als je je studies even stopzet.

In elke module leren we je eerst basisvaardigheden aan. Daarop bouw je nadien verder om meer gespecialiseerde verpleegkundige handelingen, technieken en zorgen aan te leren. Alles wordt ondersteund met kennis uit de domeinen van de medische en sociale wetenschappen en wordt per thema aangeboden.

Module 1 | Initiatie Verpleegkunde (IV)

In deze module zet je de eerste stappen in de verpleegkunde. We gaan met jou op weg om te leren denken, handelen en communiceren als een verpleegkundige. Je zet hier je eerste stappen in het correct gebruiken van medische termen. Je kan na het succesvol beëindigen van deze module een zorgvrager verzorgen vanuit een verpleegkundig perspectief.

Module 1 duurt 18 weken.

Module 2 | Verpleegkundige Basiszorg (VB)

In deze module leer je basistechnieken aan. Je leert bijvoorbeeld een inspuiting geven en je leert de basis van wondzorg. Je bouwt verder op de kennis die je opgedaan hebt in de vorige module. Ook thema’s zoals diversiteit en communicatie komen uitvoerig aan bod.

Module 2 duurt 18 weken.

Module 3 | Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg (OAG)

In deze module ga je een stapje verder. Na het succesvol beëindigen van deze module kan je bijvoorbeeld complexe wonden verzorgen, sonderen en een bloedafname uitvoeren. Ook plaatsen van een infuus en het correct ermee omgaan krijg je hier aangeleerd. Je leert meer en meer specifieke verpleegkundige technische vaardigheden.

Module 3 duurt 18 weken.

Module 4 | Oriëntatie Ouderenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg (OOGG)

In deze module specialiseer je je vooral in de oudere zorgvrager en de psychiatrische zorgvrager. Je leert nog gerichter communiceren met de zorgvrager. Je leert ook hoe je een maagsondage plaatst en verzorgt. Heb je nog geen bloedafname geleerd, dan komt dit ook aan bod in deze module.

Module 4 duurt 18 weken.

Module 5 | Toegepaste Verpleegkunde (TV)

Na deze module ben je klaar voor een job als verpleegkundige. Je leert hier technische vaardigheden zoals het verzorgen van een diep veneuze katheter en een veneuze aanprikpoort. Je leert ook omgaan met de palliatieve zorgvrager en de zorgvrager in de thuiszorg.

Module 5 duurt 36 weken (= 1 schooljaar).

Hier kan je ons curriculum bekijken:

CURRICULUM 22-23

Onze opleiding HBO5 Verpleegkunde duurt 3 jaar en bestaat uit 5 modules. Alle modules bieden we 2 keer per jaar aan. Na 5 modules behaal je het Diploma van Gegradueerde in de Verpleegkunde.

Elke module bestaat uit praktijkgerichte theorie en praktijklessen, afgewisseld met periodes van stage. De nadruk ligt op het verwerven van kerncompetenties en sleutelvaardigheden. Op die manier spelen we rechtstreeks in op de eisen die het werkveld aan de verpleegkundige stelt. Uiteraard begeleiden we je hierbij heel intensief en garanderen we jou op onze campussen een persoonlijke aanpak.

Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor werkgevers het moeilijk hebben om geschikte kandidaten te vinden. Verpleegkunde is volgend de VDAB een knelpuntberoep.

Lees verder bij VDAB