Toelatingsvoorwaarden in graduaat basisverpleegkunde

Nog niet zeker of je mag starten in de studierichting die je kiest?

Contacteer ons!

Starten met de opleiding HBO5 Verpleegkunde

Je mag starten in de opleiding verpleegkunde wanneer je niet meer leerplichtig bent. Dat wil zeggen dat je

 • dit jaar 18 jaar wordt als je de opleiding wil starten op 1 september.
 • al 18 jaar bent als je de opleiding wil starten op 1 februari.
 • als je nog geen 18 bent of wordt, al een diploma secundair onderwijs hebt.

Verder moet je voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden.

 • Je bezit een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs.
 • Je bezit een diploma secundair onderwijs.
 • Je bent geslaagd in een toelatingsproef.
 • Je bezit een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden.
 • Je bezit een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden.
 • Je bezit een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie.
 • Je bezit een certificaat van het hoger beroepsonderwijs.
 • Je bezit een diploma van het hoger beroepsonderwijs.
 • Je bezit een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan.
 • Je bezit een diploma van bachelor of master.
 • Je bezit een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de studiebewijzen die we hierboven vermelden. Heb je een dergelijke dergelijke erkenning niet, dan kan de toelatingsklassenraad personen die in een land buiten de Europese Unie een studiebewijs hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toch toelaten tot de opleiding.

Naar een volgende module in de opleiding HBO5 Verpleegkunde

Je mag naar een volgende module in de opleiding verpleegkunde als aan 1 van deze voorwaarden voldaan is.

 • Je bezit het deelcertificaat van de voorgaande module(s).
 • Je bezit een studiebewijs van een andere opleidings- of vormingsinstelling. De toelatingsklassenraad bepaalt welke studiebewijzen toegang geven tot de module.
 • De toelatingsklassenraad oordeelt dat je beschikt over een studiebewijs uit het onderwijs of uit een andere opleidings- of vormingsinstelling waaruit blijkt dat je over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om de module aan te vangen.
 • De toelatingsklassenraad oordeelt op basis van een toelatingsproef dat je de nodige ervaring hebt verworven die je toelaat de module te volgen.
 • Je hebt een attest van vrijstelling voor die module die je niet hebt gevolgd.