Studiebegeleiding bij HBO5 Verpleegkunde

Onze visie op onderwijs gaat uit van competentie ontwikkelend leren. Dit betekent dat we je actief begeleiden bij de ontwikkeling van de noodzakelijke kennis (weten), vaardigheden (kunnen) en attitudes (zijn) om als verpleegkundige te kunnen functioneren in heel diverse werksituaties.

We verwachten van jou, als startende student, een aantal basishoudingen:

  • je bent bereid om door te zetten.
  • je wilt graag leren hoe je een goede verpleegkundige wordt.
  • je bent bereid te zoeken naar een leermethode die bij je past.
  • je wilt graag mensen helpen.
  • je bent bereid je gevoel voor verantwoordelijkheid te ontwikkelen.
  • je bent bereid om in een team werken.
  • je wilt respectvol en beleefd omgaan met mensen.
  • je spreekt, schrijft en begrijpt voldoende Nederlands.
  • je bent bereid je flexibel op te stellen.

Als deze basishoudingen in voldoende mate aanwezig zijn, kunnen we samen aan de slag om je de 10 kerncompetenties van het verpleegkundig beroep bij te brengen.

Competenties verwerven doe je niet van vandaag op morgen. Het is een leer- en groeiproces. De eindverantwoordelijkheid voor dit proces ligt bij jou, maar uiteraard word je hierbij (intensief) begeleid. Je krijgt via een brede waaier van werkvormen de nodige leerbronnen en leerimpulsen aangereikt om je kennis, kunde en attitude steeds verder te ontwikkelen. Zo laten oefenlabo’s je toe om heel gericht vaardigheden in te oefenen onder begeleiding van een docent. Een stimulerende leeromgeving vinden we hoe dan ook erg belangrijk. Daarbij houden we ook zoveel mogelijk rekening met je individuele mogelijkheden en beperkingen. Zoals we streven naar "zorg op maat" voor de zorgvrager, streven we ook naar "begeleiding op maat" voor onze studenten.

Alle docenten verbinden zich ertoe actief mee te werken aan de ontwikkeling van je competenties. In ruil verwachten we van jou de bereidheid om je leerproces bewust in handen te nemen en open te staan voor onze feedback.

De 10 kerncompetenties

LEERCOACHING

Onze school heeft per campus een aantal lectoren die zich verder hebben gespecialiseerd in het individueel begeleiden van studenten.

Wanneer je om welke reden dan ook, in de loop van je schoolloopbaan nood hebt aan studiebegeleiding, kan je bij één van deze lectoren terecht. Zij gaan samen met jou na waar het probleem zit en hoe ze jou het beste kunnen helpen.

De begeleiding kan individueel of in kleine groepjes gebeuren. Een aantal thema’s komen jaarlijks terug in de groepssessies zoals bijvoorbeeld plannen van schoolwerk, omgaan met stress en de combinatie van werk en school.

Hulp nodig bij het gebruiken van de Nederlandse taal? Om de twee weken kan je op woensdagnamiddag bij onze taalcoach terecht. Het is belangrijk als toekomstig verpleegkundige dat je het Nederlands voldoende beheerst. Ook voor je schoolcarrière, zowel tijdens de lessen als op stage, is het noodzakelijk om voldoende vaardig te zijn in het Nederlands. Zowel mondeling als schriftelijk.

STUDENTEN MET BIJZONDERE NODEN (M-DECREET)

Bij de inschrijving gaan we altijd na of je ondersteunende maatregelen nodig hebt om jou optimaal te laten functioneren. Ook wanneer later in de opleiding blijkt dat je nood hebt aan ondersteuning, kan je bij onze studentenbegeleider terecht. Die gaat samen met jou op zoek naar hulpmiddelen voor jou.

Standaard lassen wij voldoende tijd in voor toetsmomenten, voorzien wij taalcoaching voor anderstalige studenten, zijn er rekenhulpmiddelen voor het medisch rekenen, …

Wij streven ernaar om onze klassen klein te houden. Zo is er een direct contact tussen lectoren en studenten. Al onze lectoren zijn steeds aanspreekbaar wanneer je met vragen zit.

Je kan altijd via ons leerplatform Smartschool een afspraak maken met een lector.

Naar Smartschool

JE EVALUATIE

Voor een goede, aangepaste begeleiding is het noodzakelijk dat we regelmatig je vorderingen bij het verwerven van de verpleegkundige kerncompetenties evalueren. We maken daarbij gebruik van heel diverse evaluatievormen: kennis- en vaardigheidstoetsen, oefenlabo’s, individuele of groepsopdrachten, stage-evaluaties. Afhankelijk van je resultaten kunnen, in samenspraak met de docent, nieuwe (remediërende) begeleidingsmomenten voorzien worden.

Tijdens je leerproces is ook zelfreflectie erg belangrijk. Kritisch nadenken over je sterke punten en werkpunten (waar sta ik?), helpt je om je ontwikkeling tijdig in de gewenste richting bij te sturen. Ook peer-evaluatie (= studenten beoordelen elkaars competenties), kan erg nuttig zijn om je een goed beeld te geven van je vorderingen.

Op het einde van elke module beoordeelt het docententeam of je alle kerncompetenties in voldoende mate bereikt hebt om aanspraak te kunnen maken op het deelcertificaat. Je score op sterk praktijkgerichte (eind)casussen, waarin zowel je parate kennis, vaardigheden als attitudes aan bod komen, spelen bij dit eindoordeel een belangrijke rol.